ADR VERVOER

Onze onderneming heeft benodigde vergunningen om gevaarlijke ladingen te vervoeren (alle ADR-klassen 1 t/m 9) bover de weg, zee en door de lucht. Productie en levering van stickers voor markering van ladingen. Opstelling en afgifte van certificaten voor vervoer. Geen ladingen (zowel vuurwerk als hygiënische producten) mogen zonder die certificaten worden vervoerd. Vervoer van agressieve chemische stoffen in tanken, containers en tanktrucks. Markering met stickers volgens de gevaarlijkheidsklassen.

IMO-declaration-CLHU8560791-page-001
hazard-signs
7