LAGERTJENESTER

Vi vet hvor viktig sikker og pålitelig omlasting og lagring av gods er. Vi tilbyr last- og godstjenester for klienter i Litauen, Europa og Russland. Kontrollerte partnere og utvalgte lagre lar oss garantere sikker godslagring på det strategisk mest komfortable stedet. Tollprosedyrer og omregistreringer utføres i lagrene.

Våre tilbud:

Lagring av farlig, frosset, flytende og melet gods.

For merking, sikring, signering, sortering og veiing.

Tollagring for avgiftsbelagt gods.

forklift-icon