FRAKT AV ADR-LAST

Vårt selskap har nødvendige tillatelser for frakt av farlig gods (for alle ADR-klasser fra 1 til 9) via land, sjø og flyfrakt. Produksjon og levering av etiketter for merking av godset. Forberedelse og utstedelse av sertifikater for det transporterte godset. Ikke noe gods kan fraktes uten disse sertifikatene som gjelder alt fra fyrverkeri til hygieneartikler. Befordring av aggressive kjemikalier i tanker, containere og tankbiler. Godsmerking med etiketter som angir fareklasser.

pavojingi-kroviniai1
IMO-declaration-CLHU8560791-page-001
hazard-signs
7